't goede levenseinde

  

’t Goede Levenseinde Research richt zich in haar onderzoek op de dood. Daarbij gaat de interesse aanvankelijk uit naar het onderzoeken wat mensen als een goed levenseinde beschouwen.

Uit diverse onderzoeken naar dit thema komt naar voren dat mensen verschillende elementen bij een ‘goed’ levenseinde belangrijk achten, zoals pijnvrij sterven of goede pijnbeheersing (van zowel fysieke pijn als emotionele stress), het behouden van autonomie en controle (invloed op de manier, tijd en plaats van het sterven), sterven na een voldaan leven, sterven omringd door naasten, de naaste omgeving niet tot last zijn, het versterken van relaties met familie en vrienden en geestelijk voorbereid zijn om te sterven. Uiteraard bestaan er interculturele en individuele verschillen.

’t Goede Levenseinde Research specialiseert zich met name in het belang dat men hecht aan het invloed hebben op de manier, tijd en plaats van sterven, oftewel de autonomie en controle rondom het levenseinde. Het onderzoeksgebied van ’t Goede Levenseinde Research specialiseert zich daarom met name op het gebied van het zelfgekozen levenseinde.

Enerzijds gaat de interesse uit naar levensbeëindiging door of onder begeleiding van artsen. Hierbij kan men denken aan onderwerpen als euthanasie, hulp bij zelfdoding door artsen en terminale sedatie.

Anderzijds gaat de interesse uit naar levensbeëindiging in eigen beheer. Hierbij kan men denken aan zelfdoding en zelfeuthanasie zorgvuldige zelfdoding in gesprek met naasten (zelfeuthanasie)).